Esteu aquí

L'Escola FORCA. Curs de directors/es - caps d'agrupament a Bellpuig. AGOST / SETEMBRE (INTENSIU)

L’educació en el lleure té com a objectiu contribuir al creixement integral de nois i noies. Tota activitat o entitat que en forma part requereix una sòlida direcció del projecte. Aquesta formació et capacita per poder exercir-la.

Descripció del curs

Dates: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 d’agost | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de setembre de 2018
Horari: de 9 a 14h i de 15.30 a 19.30h 

Lloc: Bellpuig

El curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure amb infants i joves. Aquest curs els capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i per representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització de l’equip de personal monitor.

El curs s'estructura en dos blocs: 135h presencials i 65h a distància i Etapa de pràctiques: 120h

Requisits d’accés:

  1. Tenir el carnet de monitor/a de lleure

O bé,

  1. Tenir una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil o primària, educació social, pedagogia, psicologia o CAFE (Ciències de l’activitat física i l’esport); cicle formatiu d’Integració social o Educació infanil; estar en possessió del titol de Màster de formació del professorat o CAP (Certificat d'Aptitud Pedagògica) ; i tenir experiència acreditable en el lleure educatiu (mínim 700 hores).
  • Dates: 25.08.2018 - 08.09.2018
  • Durada: 320 hores
  • Preu del curs: 260.00 €
  • Preu del curs per a membres d'Escoltes Catalans: 225.00 €
  • Modalitat: Presencial

El curs ja s'ha acabat