Esteu aquí

Les pràctiques de lleure en temps de Covid-19

SOBRE L'ETAPA DE PRÀCTIQUES

 

- S’amplia en 1 any el termini màxim establert per a completar la formació teòrica i pràctica dels cursos de monitor/a i de director/a, per a tots/es els/les alumnes independentment del moment que hagin fet la formació teòrica.

 

- Per normativa de Joventut només es permet que fins un màxim d’un 33% de les pràctiques es facin exercint la tasca de monitor/a o de director/a de manera on-line. Per a fer-ho, la persona haurà de presentar una proposta amb la planificació i una descripció detallada de les activitats pràctiques que farà on-line. Aquesta proposta haurà de ser aprovada tant per la persona tutor/a de pràctiques com per l’escola.

 

- Es permetrà que fins un màxim d’un 33% de les pràctiques de monitor/a es convalidin per activitat com a monitor/a feta prèviament a la realització del curs. Per a obtenir aquesta convalidació l’alumne haurà d’acreditar, en un model oficial que facilitarà la DGJ, el nombre d’hores corresponents fent de monitor/a d'educació en el lleure en una entitat inscrita al cens d'entitats juvenils de la DGJ o en una empresa que consti a la BdD de notificacions de la DGJ.

 

- La resta d'hores cal fer-les com acció directa amb els infants. Malauradament però, fins que no tornin a donar llum verda al lleure presencial, no es poden realitzar.

 

Si teniu més dubtes, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a [email protected]