Esteu aquí

L’escoltisme català en favor de les persones refugiades i migrants

Objectius:

 • Aportar recursos pedagògics que permetin als educadors i educadores treballar amb infants i joves la situació que viuen les persones refugiades i desplaçades al món, i les causes i conseqüències de la immigració avui dia.
 • Treballar en xarxa amb la resta d’entitats involucrades en l’acollida i benvinguda de les persones refugiades a Catalunya.
 • Treballar per un major compromís i implicació dels AE’s/AEiGs en l’acollida de persones refugiades en el seu entorn més proper, tot garantint el dret a l’educació en el lleure d’aquests infants i joves.

Què s’ha fet des de la WOSM\WAGGGS?

 •  L’any 1995 es signa un acord entre WOSM i Alt Comissionat de l’ONU per als Refugiats per treballar el tema dels refugiats i desplaçat de forma activa. En aquest document s’especifica que des de l’escoltisme podem fer: 1) descoberta i sensibilització; 2) activitats escoltes amb refugiats; i 3) servei a camps de refugiats.
 • En aquest enllaç podeu veure un recull de les activitats de suport a refugiats que estan fent totes les associacions escoltes i guies europees.
 • En breu, el Comitè Europeu publicarà  un primer informe sobre totes les accions que s’estan duent a terme a euroscoutinfo.com
 • El seminari  “REfugee REsponse“, organitzat pels escoltes de Dinamarca tindrà lloc a finals de novembre i hi assistiran dos representants de l’escoltisme i el guiatge català.

Àmbits d’actuació:

 • Sensibilització i treball intern: oferir recursos als agrupaments per treballar amb infants i joves des de l’educació per la pau i el desenvolupament (podeu trobar recursos al final d’aquesta pàgina).
 • Activitats amb persones refugiades: implicar-nos en l’acollida de les persones refugiades, es treballarà per elaborar un protocol d’actuació de cara als agrupaments que vulguin oferir ajuda, recursos i activitats amb les persones refugiades. Aquest protocol requereix el treball amb entitats especialitzades i una coordinació o suport que es farà des de l’equip de desenvolupament de la FCEG.

Xarxes a on participem:

 • LaFede.cat: organitzacions per a la justícia global és una xarxa que promou l’acció col·lectiva de les entitats afiliades. MEG i EC  en som membres. Lafede.cat treballa en paral·lel i de forma coordinada amb asil.cat. S’han promogut sessions informatives conjuntes. En aquest espai l’escoltisme ha participat al grup d’Educació i sensibilització

Recull de recursos (propis i aliens):

 • Tàmbalis (col·lecció d’Escoltes Catalans / en breu disponibles on-line)
  • Sobre desigualtats: 1#1
  • Educació per la Pau: Pim, Pam, Pau
  • Sobre identitat i diversitat: (De)construint identitats
 • Jo em dic brisa

   

  • Objectiu: promoure, mitjançant activitats lúdiques, el coneixement de la realitat corprenedora que afecta les persones refugiades i asilades entre els monitors/es, els infants i les seves famílies, fomentant la comprensió i el respecte pels Drets Humans.
  • Entitat: Comitè Català de l’ACNUR
  • Web: http://www.joemdicbrisa.org/ca/lleure
 • No Sólo Números

   

  • Objectiu: material elaborat per l’ACNUR i l’Organització Internacional per les Migracions (OIM) dissenyat per ajudar a professors i educadors a informar als joves, entre 12 i 18 anys, sobre els principals temes relacionats amb l’asil i la immigració a la Unió Europea. A través de vídeos amb testimonis reals i una guia per al professor s’ofereixen diferents eines pedagògiques que promouen el debat i l’anàlisi de la informació per lluitar contra els prejudicis i la discriminació.
  • Entitat: Comitè Català de l’ACNUR
  • Web: https://www.eacnur.org/content/campa-educativa-no-solo-n-meros
 • Escoltem els refugiats
  • Objectius: “Escoltem els Refugiats” consisteix en la realització d’una xerrada d’un/a refugiat/da i/o sol·licitant d’asil. L’objectiu consisteix en millorar entre els joves el coneixement dels fenòmens migratoris, especialment els vinculats al desarrelament forçat, i fomentar el respecte dels Drets Humans. Recuperar també la memòria històrica dels efectes que va tenir el desplaçament forçat a Catalunya i prevenir el racisme i la discriminació cap a la població refugiada i sol•licitant d’asil, així com cap als immigrants en general.
  • Entitat: Comitè Català de l’ACNUR.
  • Web: http://educacio.fcong.cat/?p=679
 • Fem-los créixer
  • Objectius: el circuit de tallers “Fem-los créixer” està basat en el recurs educatiu Jo em dic Brisa, i tu? creat per Catalunya amb ACNUR i la Universitat Autònoma de Barcelona, i adaptat a la realitat específica de l’educació en el lleure per la Fundació Catalana de l’Esplai. A partir d’un relat il·lustrat, volem apropar la realitat de les persones desplaçades  a la força i promoure entre els nens i nenes l’hàbit d’informar-se i l’interès per conèixer el món on viuen, tot desenvolupant l’esperit crític, promovent els valors de la convivència i la solidaritat dels drets humans i l’empatia envers els altres.
  • Entitat: Comitè Català de l’ACNUR
  • Web: http://educacio.fcong.cat/?p=674
 • Conflictes oblidats o l’oblit dels conflictes
  • Objectius:  a) establir quins són els països productors d’armament (Nord) i els principals consumidors (Sud), b) visibilitzar les conseqüències de les guerres en la població civil i en especial els efectes sobre les dones, c) visibilitzar les estratègies femenines en les mediacions de conflictes, siguin aquests macro o micro, d) reflexionar críticament sobre el silenci dels mitjans de comunicació de massa sobre certs conflictes africans i sobre el conflicte ivorià en particular i e)denunciar les motivacions econòmiques i els interessos de les potències occidentals en molts dels conflictes africans.
  • Entitat: Fundació Akwaba
  • Web: http://educacio.fcong.cat/?p=600
 • És l’hora de fugir
  • Objectius: a) conèixer el drama dels refugiats, b)fomentar l’empatia cap a les persones que es veuen obligades a deixar els llocs on viuen a causa de les amenaces que els envolten i c) afavorir la discussió i el treball en equip.
  • Entitat: Amnistia Internacional
  • Web: http://www.amnistiacatalunya.org/edu/guia/cat/p-tem-refugiats.html
 • Derechos humanos de las personas en movimiento
  • Objectius: acercarla realidad de las personas en movimiento. Esta unidad pretende aportar a la comunidad docente nuevos recursos educativos para despertar en el alumnado una conciencia de solidaridad en torno a la igualdad de derechos de las personas e implicarles en la protección y defensa de los derechos de todos los seres humanos.
  • Entitat: Amnistia Internacional
  • https://www.es.amnesty.org/unidades-didacticas/derechos-humanos-personas...

Aquest article ha estat publicat al web de la FCEG