Esteu aquí

L'Escola FORCA. Curs Vetlladors/es per a infants amb NEE. ONLINE

Els vetlladors/es, figura clau per a l'escola inclusiva.

Aquest curs pretén formar a les persones que vulguin treballar en l’àmbit de l’educació formal amb infants amb necessitats educatives específiques (NEE)

Descripció del curs

Dates: del 12 de febrer al 12 de març del 2021

Hores: 30

Modalitat: Online. Cal disposar de connexió a internet i portàtil (so i audio)

BLOC 0. PRESENTACIÓ BLOC 1. ÀMBIT D’INTERVENCIÓ DEL/LA VETLLADOR/A BLOC 2. APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT

El funcionament del curs serà en format d'activitats i continguts que s'aniran esglaonant.

Hi haurà una tutora per dirigir el ritme i resoldre tots els dubtes.

Objectius del curs:

- Conèixer l'emmarcament de la figura del/la vetllador/a en l'àmbit escolar.
- Adquirir els coneixements bàsics sobre el desenvolupament evolutiu dels infants i del seguiment i avaluació dels alumnes amb necessitats educatives específiques.
- Dotar de recursos pràctics a l'alumnat per a la resolució de conflictes o situacions problemàtiques en el desenvolupament de la tasca de vetllador/a.
- Aprofundir en els continguts relacionats amb la higiene, els primers auxilis i les tècniques de mobilitat.

  • Dates: 12.02.2021 - 12.03.2021
  • Durada: 30 hores
  • Preu del curs: 90.00 €
  • Preu del curs per a membres d'Escoltes Catalans: 90.00 €
  • Modalitat: A Distancia
S'ha arribat al límit d'inscripcions per aquest curs