You are here

Nou any....més formació!

A la seu de l'Escola FORCA ofertem cursos de monitors/es i directors/es de lleure durant tot l'any, perquè pogueu formar-vos de la manera més compatible possible amb la vostra vida personal, professional o associativa.

Per aquest motiu, ja hem obert inscripcions per al curs de monitors/es d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil de primavera. Es tracta d'una formació introductòria en el significat global de l’educació, i se centra en les particularitats de l’educació no formal. Alhora, posa a l’abast diverses tècniques i recursos (teòrics i pràctics) perquè el futur monitor/a pugui desenvolupar qualitativament la seva tasca educativa. Es composa d'una part teòrica i una de pràctica sobre la qual cal realitzar unes memòries tutoritzades. La formació està homologada i reconeguda per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i dóna accés al carnet o títol de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, demandat tant en l'activitat associativa com en el món laboral. 

D'altra banda, el curs de directors/es d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil està plantejat perquè l'alumnat tinguin una visió més àmplia de l’educació, no tan sols en l’actuació directa amb infants i joves, sinó especialment en la direcció, coordinació i gestió de centres i grups educatius. Es composa d’una part teòrica i d'una part pràctica, a banda de la realització d’unes memòries del període de pràctiques i d’un projecte d'intervenció socio-educativa, ambdós tutoritzats. La formació també està homologada i reconeguda per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i, en aquest cas, dóna accés al carnet o títol de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, molt adequat per coordinar un esplai o un agrupament, així com per dirigir colònies o casals d'estiu, per exemple.

A més, des de l'Escola FORCA ofertem Formació específica, com el curs de Muntanyisme hivernal o el curs de Motivació d'equips

A banda, ens podem desplaçar allà on calgui del territori per poder donar resposta a les vostres necessitats formatives. Si us interessa fer algun tipus de formació al vostre municipi, podeu contactar amb nosaltres aquí