You are here

«Com fer viable l'escola a temps complet a Catalunya? Aportacions de la comunitat educativa»

"El debat sobre el temps escolar no és nou. Des de fa trenta anys molts països del nostre entorn han reformulat les seves jornades i calendaris escolars. La tendència de canvi més generalitzada ha estat reorganitzar i ampliar el temps d'estada de l'alumnat en els centres escolars, amb el doble objectiu de reduir les desigualtats educatives i assolir majors nivells d'èxit escolar i d'equitat, i alhora adaptar l'escola a la realitat social i familiar actual. L'escola a temps complet no es tracta només d'ampliar el temps que l'alumnat dedica a les activitats lectives sinó de concebre l'espai escolar des d'una perspectiva holística, integrant el temps lectiu i no lectiu, buscant la implicació de l'entorn socioeducatiu de l'escola i desenvolupant noves pràctiques en el marc de la societat de la informació i la cultura digital. És l'escola a temps complet una experiència d'innovació propera a les necessitats educatives i socials d'avui? Quins haurien de ser els seus pilars? Com podem utilitzar el temps en benefici dels estudiants? Es pot dissenyar un tipus de jornada escolar que s'adapti millor a les necessitats particulars dels infants i adolescents? Com integrem temps lectiu i no lectiu? Quin hauria de ser el paper del món local?"

Durant els mesos de febrer i març de l'any 2015 i amb l’objectiu de contribuir a donar respostes a totes aquestes preguntes, la FEJC i Escoltes Catalans vam participar al seminari “Educació a temps complet: Eines que poden permetre la seva aplicabilitat a Catalunya?”  organitzat per la Fundació Jaume Bofill amb la complicitat de la FMRP (Federació de Moviments de Renovació Pedagògica).

El seminari consistia en diversos grups de treball formats per diferents membres de la comunitat educativa. Cada grup de treball va debatre sobre les diverses eines i estratègies plantejades a l’informe d’Elena Sintes “Escola a temps complet” per tal de contrastar la seva validesa per a l’adopció d’un model d’educació a temps complet a Catalunya.

Després d’haver identificat els punts clau de les experiències d’educació a temps complet en altres països; com l’obertura dels centres educatius fins a mitja tarda, la integració de l’educació formal i no formal, o la reformulació del temps i l’espai educatiu aprofitant el potencial de la cultura digital; els grups de treball van delimitar quins serien els aspectes clau d’un model d’aquest tipus a Catalunya.

El document que ara es presenta és el resultat del debat conjunt. Des de l’Escola FORCA  recomanem la lectura de: «Com fer viable l'escola a temps complet a Catalunya? Aportacions de la comunitat educativa» per tal de poder-vos crear una opinió sobre aquesta interessant proposta.