Esteu aquí

Cada dia és 8 de març, cada dia és el Dia Internacional de la Dona Treballadora

Des del 1911 cada 8 de març recordem a la societat la necessitat de trencar amb les desigualtats de gènere i d’apoderar les dones. Des del 1911 s’explicita i es celebra el treball per la igualtat entre homes i dones, però des de 1911 es segueix invisibilitzant la realitat. Seguim vivint en una societat patriarcal en què l’home és el centre de poder, el centre d’anàlisi i la dona resta en un segon terme i com a subjecte oprimit. Els rols de gènere que la nostra societat transmet, perpetuen una relació desigual i legitimen actituds i accions masclistes. Per tots aquests motius, segueix prenent sentit celebrar el 8 de març, dia on es commemora la lluita de les dones per la igualtat.

Exemples clars d’aquesta situació són el model de família i la pressió cap a les dones per ser mares, els grans problemes de cara a la conciliació laboral, les encara persistents desigualtats laborals, el model d’èxit social, el model de bellesa femenina imposada per la publicitat, els tabús i rols dins de la sexualitat i un llarg etcètera que ens imposa molts deures a l’hora de fer un treball real per transformar radicalment aquesta situació. 

En aquest sentit, preocupen greument recents polítiques com la nova reforma de la llei de l'avortament, que trepitja el respecte al propi cos i rebutja la llibertat individual que, igual que els homes, les dones han de poder gaudir. Aquestes polítiques retrògrades, lluny de trencar l’opressió de la dona, la reforcen i la legitimen i impedeixen el lliure i ple desenvolupament de la persona independentment de la seva condició sexual. No tenir una actitud de confrontació activa dins aquest conflicte és permetre'l i perpetuar-lo. 

Cal que totes i tots ens posem les ulleres liles per tal de prendre consciència de la necessitat de lluitar activament per la igualtat real de gènere. Cal que com a educadores i educadors, com a referents educatius, siguem capaces d’apoderar-nos i apoderar els i les nostres infants i joves per construir una nova societat formada per persones lliures i no perpetuar de forma inconscient aquesta injusta situació. Ens cal una nova societat que ens permeti forjar la pròpia identitat sense la determinació d’uns patrons fixats en funció del sexe. Cal treballar per l'alliberament de les dones cada dia des de l’individu i des del col•lectiu, i no només el 8 de març. Només així aconseguirem erradicar la violència estructural contra les dones i les desigualtats per raó de gènere. 

Mentre sigui necessari un dia com aquest, Escoltes Catalans i la Fundació Escolta Josep Carol animaran tots els seus membres a implicar-se en aquesta diada així com a participar dels actes i manifestacions convocades a les nostres viles i ciutats. Cada dia és 8 de març.

Imatge: The March of the Women, 1911.