Esteu aquí

Educar a temps complet: repte o utopia?

Des de fa cinc anys, la Fundació Escolta Josep Carol forma part de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica (FMRP). Actualment, participa de manera activa en una de les comissions de treball impulsades per la FMRP titulada ‘Educació a temps complet’, amb l’objectiu de reflexionar sobre un nou model educatiu al nostre país, contemplant l’educació més enllà de la jornada escolar.

L’origen d’aquest grup de treball cal cercar-lo fa un parell d’anys, quan la Federació va proposar a la Fundació Jaume Bofill fer un estudi sobre les repercussions de la jornada escolar a Catalunya, comparant-la amb altres models europeus. Com a resultat d’aquesta feina, es va  publicar A les tres a casa? L'impacte social i educatiu de la jornada escolar de l’Elena Sintes.

Com a diagnòstic de la situació actual, se sap que hi ha un 30% de centres de secundària que fan jornada intensiva i, d’aquests, el 82% tanquen per la tarda. A més, cal contemplar alguns fets determinants: les AMPA de secundària tenen poca tradició en l’organització de l’educació no formal en els centres ja que són espais molt centrats en la millora de l’àmbit acadèmic; els municipis mostren poca implicació per generar alternatives i, en general, manca oferta educativa per a joves. Tots aquests factors fan necessari cercar nous espais per atendre a aquests i aquestes joves quan surten de classe. 

Mirant de cara al futur, sembla que « el model a temps complet » europeu sembla un bon referent. Per això cal analitzar-lo a fons i elaborar així el nostre propi model, que ens permeti acompanyar els més joves, enriquint-los amb una educació integral i assegurant la cohesió social.

Tot i que la Fundació Jaume Bofill segueix amb la seva investigació esmentada, en el marc de la FMPR s’ha decidit engegar aquesta comissió per debatre els aspectes més pràctics d’aquest possible model. En són membres, a banda de la FEJC com a representants de la Fundació Escola Josep Carol, la Fundació Jaume Bofill, la FAPAC i la Fundació Catalana de l’Esplai.

En aquests moments, la comissió treballa en el recull d’experiències ja existents que  serveixin de model, en l’anàlisi de les dificultats generades pel sistema que impedeixen poder pensar en un altre model i en el marc normatiu que necessitaríem per poder-lo aplicar. 

L’objectiu final de la comissió és fer arribar la proposta de model educatiu a tots els municipis abans de les eleccions municipals, com a oportunitat perquè sigui una proposta considerada. 

La imatge pertany a l'Agrupament Escolta Intayllú de Vilassar de Mar.