Esteu aquí

Escola FORCA

L'Escola FORCA desenvolupa la formació inicial i contínua d'educadors i educadores per contribuir a la realització d'activitats amb infants i joves que siguin de qualitat. Des de fa 40 anys, és una escola de lleure reconeguda per la Direcció General de Joventut de Catalunya.

Amb 40 anys d’experiència, l’Escola FORCA ofereix cursos i recursos perquè els educadors i educadores puguin desenvolupar i millorar la seva tasca amb els infants i joves. L’Escola no només ofereix coneixements teòrico-pràctics (psicologia, pedagogia, sociologia, gestió...) o tècniques i eines d’animació en l'àmbit de l'educació en el lleure. També ha ampliat la seva oferta amb formació específica i cursos d’especialització. Anualment, més de 1.000 alumnes i de 3.000 hores de formació avalen la trajectòria de l'Escola.

Una escola associativa
Les arrels de l’Escola FORCA es troben en el moviment escolta català i laic, amb qui comparteix els valors i la metodologia. L’escola és una branca de la Fundació Escolta Josep Carol i està vinculada a Escoltes Catalans.

Pedagogia de l’acció
La metodologia de l'Escola FORCA es basa en la pedagogia de l'acció: fer de l'experiència i l'activitat els principals motors de les sessions formatives per tal que l'aprenentatge sigui més significatiu.

Algunes dades de l'Escola
Des del curs 2006-07 i fins el 20-21 gairebé 20.000 alumnes s'han format a l'Escola FORCA durant les gairebé 60.000 hores de formació dels més de 1.000 cursos i monogràfics que hem impartit.