Esteu aquí

Escola FORCA. Especialitats formatives

377174_234992929907025_100001889596749_593565_1996502441_n_0.jpgCurs de caps d’unitat - Monitors/es de lleure infantil i juvenil: introdueix l'alumnat en el significat global de l’educació, i es centra en les particularitats de l’educació no formal. Alhora, posa a l’abast diverses tècniques i recursos (teòrics i pràctics) perquè el futur monitor/a pugui desenvolupar qualitativament la seva tasca educativa. Es composa d'una part teòrica i una de pràctica sobre la qual cal realitzar unes memòries tutoritzades. La formació està homologada i reconeguda per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Curs de caps d’agrupament - Directors/es de lleure infantil i juvenil: plantejat perquè l'alumnat tinguin una visió més àmplia de l’educació, no tan sols en l’actuació directa amb infants i joves, sinó especialment en la direcció, coordinació i gestió de centres i grups educatius. Es composa d’una part teòrica i d'una part pràctica, a banda de la realització d’unes memòries del període de pràctiques i d’un projecte d'intervenció socio-educativa, ambdós tutoritzats. Formació també homologada i reconeguda per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Cursos de Reflexió-Acció (formació especialitzada i monogràfics): aquests cursos donen una visió més profunda sobre diferents aspectes relacionats amb l’educació en el lleure i la societat, i alhora faciliten eines útils per a la pràctica educativa. Tant per la seva temàtica com per la metodologia (seminaris, grups de treball...) és un tipus de formació versàtil, adreçada a públics i àmbits diversos: escoltisme, lleure educatiu, escola, joventut, participació o altres. Tots els cursos tenen una durada mínima de 8 hores, i són útils per ampliar i complementar la formació rebuda als cursos de monitors/es i directors/es d'activitats de lleure infantil i juvenil. El ventall de formacions especialitzades que s'ofereixen des de l'Escola varia anualment, en funció de les necessitats identificades en els educadors i educadores, així com les temàtiques educatives d'interès en la societat. 

 

Consulteu la nostra oferta formativa d'enguany.