Esteu aquí

Última oportunitat per tramitar si vas fer el curs de monitors o directors abans de setembre del 2013!

Si vau fer la part lectiva del curs de Monitors d'activitats d'educació en el lleure - Caps d'unitat o del de Directors d'activitats d'educació en el lleure - Caps d'Agrupament  abans del setembre de 2013 i encara no heu presentat la memòria i el certificat de pràctiques, teniu temps fins a la convocatòria del dimarts 31/03/2015 per poder fer-ho. Aquesta data és la darrera oportunitat per poder tramitar els dos títols amb el sistema formatiu antic, ja que amb la implantació de la nova normativa europea -que l'Escola FORCA ha anat implantant durant aquests mesos- a partir d'ara només s'acceptaran a tràmit les formacions fetes a partir de l'1/09/2013, així que no deixeu escapar aquest tren!

Qui s'ha de presentar abans del 31/03/2015? Tots els alumnes que van començar el curs de monitors/directors abans de l'1/09/2013.

A causa del canvi en l'ORDRE BFS/196/2013 que regula la normativa estatal sobre les certificacions i les qualificacions professionals, un cop passada aquesta convocatòria es perdrà qualsevol oportunitat per validar la part lectiva i el curs quedarà anul·lat.

Seguidament us fem un llistat recordatori del què cal presentar:

1.- Certificat de pràctiques omplert amb signatura original del director/ra que us ha aprovat les pràctiques i segell de l'entitat (original).
2.- Memòria impresa (un joc).
3.- Treball de recuperació d'hores, si s'escau (haver superat les hores permeses a la part lectiva).
4.- Només per Directors: projecte d'intervenció i tenir les hores de formació especialitzada realitzades/convalidades i aprovades (70h).

La manca de qualsevol d'aquests documents no permetrà accedir a la presentació de cap convocatòria.

Per a qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb l'Escola FORCA: forca@josepcarol.cat