Esteu aquí

Serveis educatius. Casals diaris i de vacances

Casals diaris

Els casals diaris es fonamenten en la realització d'activitats educatives després de l’horari escolar, tant lúdiques com de reforç escolar. Aquest espai potencia el desenvolupament i l’enriquiment personal i alhora fomenta el coneixement i el respecte cap a un mateix, cap als altres i cap a tot allò que els envolta. Hi ha casals de diversa tipologia, ja siguin per a un públic infantil o juvenil, coordinats pels agents implicats en el desenvolupament del casal diari. 

Casals de vacances 
Entenem que un casal de vacances no és només aquell espai on els infants i/o els joves passen unes quantes hores diàries divertint-se. Tot i que és un fet que l'actual estructura social i laboral fa que molts pares i mares treballin durant els períodes de vacances escolars dels seus fills i filles, això no té perquè traduir-se en un consum de lleure únicament lúdic. Els Casals de la Fundació, a més a més de fer gaudir infants i joves, són reconeguts centres d’educació no formal. Ens ho passem bé, molt bé, a l'hora que aprenem. No hi ha millor manera de transmetre valors que a través d'un joc, un somriure o un taller.

Podem concretar els nostres objectius generals per als grups d’infants i joves del casal en els quatre següents:

1.  Desenvolupar el progrés personal de l'infant d'una manera integral, és a dir, no discriminant cap de les tres facetes de creixement: intel·lectual, psicomotor i afectivosocial.
2.  Desenvolupar l'autonomia física i personal dels infants, tot treballant l'esperit crític i la capacitat de prendre les pròpies decisions.
3.  Participar en les activitats i tasques col·lectives, tot impulsant la vida grupal, la convivència i el respecte a un mateix i als altres.
4.  Adquirir autonomia personal i responsabilitat a través del treball en equip i el desenvolupament d’hàbits de respecte i cura d’un mateix i dels altres. 

 

solanes1_0.jpg  solanes4.jpg  casals2_0.jpg