You are here

A l'Escola FORCA parlem de...EDUCACIÓ EMOCIONAL

Reflexionem sobre l'educació emocional en el lleure amb els pedagogs i educadors socials Gerard Corriols i Roger Llopart, que compten amb una dilatada experiència en l'àmbit educatiu i del lleure i a més, són formadors de l'Escola FORCA. Habitualment col·laboren, juntament amb Quim Framis, al programa de ràdio "El Matí a Ràdio 4" on són “Els Pedagogs de Capçalera” i debaten sobre temes d'actualitat en l'àmbit educatiu.

Des de l'Escola FORCA apostem perquè l'educació emocional formi part de les formacions d'educació en el lleure no només en sessions concretes si no com a competència transversal.

Darrerament sentim molt a parlar de les emocions...

Roger Llopart: Sí és veritat que li estem donant molta importància, perquè sabem que les emocions tenen unes repercussions vitals per les nostres vides,  ja sigui dels infants o dels adults. Fins ara la gestió de les emocions és reduïa a negar-les: “No ploris que no n’hi ha per tant”  “No has de tenir por”, “ha estat una  rascadeta de no res..”  Ens queda encara molta feina per fer.

M’imagino que feu referència a l’educació emocional. En què consisteix?

Gerard Corriols: L’educació emocional és l’art d’aprendre a viure feliçment, permet reconèixer les emocions per poder-les gestionar de la manera més adequada i respectuosa amb un/a mateix/a i amb l'entorn.

RLL: Una educació integral és aquella que contempla totes les vessants de la persona, la dimensió emocional és una d’elles, i l’ hem de treballar de forma transversal.

GC: Així és, hem passat d’un paradigma basat en projectes vitals a llarg termini, a una societat líquida en constant moviment i transformació per a la qual no ens han educat, però tot i així hem de fer el possible per desenvolupar la capacitat d’adaptar-nos en positiu si volem (sobre)viure en harmonia. Avui de poc serveix  disposar de coneixements o habilitats si alhora no ens sabem relacionar amb amabilitat i respecte.

RLL: L'objectiu d'educar aquesta dimensió és ensenyar recursos personals per tal de gestionar les emocions, amb la idea d’afavorir el seu benestar. En primer lloc hem de treballar l'autoconeixement i això ens portarà a l'acció de regular el pensament, a ser més empàtics i assertius amb els altres i  a ser més competents socialment.

Per què és important l'educació emocional en l'àmbit del lleure?

RLL: Com dèiem, les emocions afecten de forma significativa el desenvolupament dels infants i joves. Incentiven la seva motivació, generen unes actituds proactives,  fomenten el sentiment de grup,  tot millorant les seves relacions socials.

 

GC: L’educació emocional és un element clau de la pedagogia activa, ja que l’acció mancada d’integritat és, fins i tot contraproduent, ja que pot generar ciutadania participativa que el dia de demà pot fer ús de les seves habilitats de lideratge per perjudicar la comunitat on participa. Sortosament, l’educació en el lleure ofereix un escenari  favorable a l’educació emocional al posar a la disposició d'infants i joves espais no formals on poden expressar-se amb igualtat i llibertat. De fet, el lleure perdria el sentit si a banda d’acompanyar l’esbarjo no tingués com a fonament els valors. Quan l'escala de valors està ben endreçada, les

emocions s’equilibren a la perfecció.

Com podem treballar l'educació emocional en el món del lleure?

GC: El millor mètode  d'educació emocional, en qualsevol context educatiu, rau en donar exemple. D'altra banda, s'ha detectat una desconnexió vers allò que som: la natura;  fet al qual se li atribueixen multitud de trastorns emocionals. Així que cal aprofitar la riquesa que ens ofereix la descoberta per reconnectar amb la biodiversitat i amb nosaltres a través d'activitats ecoeducatives i de relaxació com ara la meditació. Aquestes experiències permeten completar amb excel·lència el cercle dels valors i les emocions de manera inclusiva i integral, ja que obren l'oportunitat de vincular els valors ambientals amb la justícia social i amb l'empatia vers tots els animals no humans amb qui hem de conviure a la Terra, en harmonia.

RLL: Un altre element clau és el de generar un clima social, un ambient favorable que influirà de forma decisiva en el seu desenvolupament. Si l’educació ha de ser un procés d’aprenentatge per a la vida, les emocions són molt importants i les hem de tenir en compte.

Al principi heu fet referència a la negació de les emocions com un camí equivocat  “el no ploris“, ”no passa res”...

RLL: Les famílies i els educadors, som el principal model pels infants i joves, davant d’un comportament com la ràbia, la ira... ens sentim desbordats. És curiós. Quan pretenem que un nen allunyi un mal sentiment, encara que ho fem amablement sembla que augmentem l’aflicció. Els adults no solem adoptar aquesta mena d’actituds perquè temem que, si donem expressió al sentiment, només l’empitjorarem. Però es just el contrari. Quan l’infant o jove sent paraules que defineixen allò que està experimentant, rep un gran consol. Algú ha reconegut la seva vivència interior.

Ja fa molts anys que treballeu formant futurs monitors/es i directors/es, heu notat canvis respecte la importància que es dóna a l'educació emocional en el món del lleure?

GC: És un tema que desperta molt d’interès ja que d’una banda les participants es troben amb constants casos on cal acompanyar les emocions en infants i adolescents; i d’altra banda, ens trobem en un context social de complexitat i això desperta l’anhel vers l’orientació i l'equilibri per trobar un sentit i un lloc a la vida.  Tanmateix, el repte, més que educar les emocions, rau en incorporar-les i normalitzar-les a les formacions i a les activitats de lleure. Tot i que descol·loca que optem per metodologies formatives no autoritàries, entenc que el camí en el qual s’emfasitza el veritable sentit crític, l’autonomia i la creativitat no directiva, és el que condueix a una educació emocional òptima.