You are here

Fundació Escolta Josep Carol

La Fundació Escolta Josep Carol (FEJC) és una organització no lucrativa de caràcter educatiu que es va crear l'any 1997 de la mà d'Escoltes Catalans (EC). Té com a missió promoure l'educació d'infants i joves en la ciutadania responsable i en els valors de l'escoltisme, a través del suport a la tasca educativa i associativa d'Escoltes Catalans, de la generació de reflexió i pensament i del desenvolupament de projectes, serveis i recursos en l'entorn educatiu.

La proposta educativa de la Fundació es basa en la transmissió dels valors propis d’Escoltes Catalans (democràcia, laïcitat, catalanitat, coeducació, responsabilitat, compromís, respecte, esperit crític, honestedat, solidaritat, participació social i estima per la natura) mitjançant una metodologia educativa participativa que es fonamenta en l'aprenentatge des de l'acció.

La Fundació entén l'educació com a un instrument clau per a la transformació social. Per això, col·labora amb els diferents agents de la comunitat educativa per tal de poder dur a terme aquesta tasca el més coherentment i coordinadament possible.

Els principals temes d’interès sobre els quals actualment la Fundació centra la seva contribució a l'educació i al projecte d’Escoltes Catalans són:

-    Les motivacions i el compromís dels i les joves.
-    L’educació en el lideratge.
-    L'educació de la participació.
-    La contribució educativa de l'escoltisme.
-    La gestió de la diversitat social.
-    L’acció educativa en el medi natural.