FAQS

Escola Forca

Com se que el curs al qual m’he apuntat, tira endavant?

Les inscripcions als cursos es tanquen en el moment que s’omplen totes les places o bé arribada la data límit d’inscripcions. L’Escola i/o el promotor es reserva el dret d’anul·lar o ajornar els cursos en cas de no arribar al mínim d’inscrits que l’Escola consideri adient. En aquest cas es retornarà el 100% de l’import pagat.

Es pot cancel·lar la inscripció a un curs? 

La baixa abans de l’inici del curs implica la pèrdua de l’import de les despeses de gestió (15€). En el cas que es causi la baixa 7 dies naturals abans de l’inici del curs, es perd el 50% de l’import. Un cop començat el curs, no es retornarà la matrícula excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada.

Amb quina edat puc fer un curs?

Per als cursos de monitora i directora d’activitats en el lleure infantil i juvenil, obligatòriament has de tenir més de 18 anys, el dia que s’inicia el curs.

Què necessito portar el primer dia del curs?

Llibreta, bolígraf i moltes ganes d’aprendre i compartir

Quins són els requisits d’accés per fer el curs de monitora de lleure?

Tenir els 18 anys complerts el primer dia del curs.

Quins són els requisits d’accés per fer el curs de directora de lleure?

 • Estar en possessió del títol de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

            o bé:

 • Estar en possessió d’una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, educació primària, educació social, mestre d’educació infantil, mestre d’educació primària, pedagogia o psicologia, o bé un cicle formatiu de grau superior d’educació infantil o d’integració social, o bé amb el màster de formació del professorat o el CAP o el Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport o amb el Màster en Psicopedagogia o amb la FP II de jardí d’Infància.
 • Tenir experiència acreditable en el lleure educatiu de 700 hores

Puc faltar a alguna sessió del curs de Monitor/a o Director/a?

L’assistència és 100% obligatòria. Es contempla poder faltar un 15% sempre i quan estigui justificat oficialment (metges, estudis o laboral).

Com se si sóc apte del curs de Monitor/a o Director/a?

L’obtenció del títol de monitor/a o director/a de lleure implica haver obtingut una qualificació d’apte en les dues etapes del curs (lectiva i pràctiques), haver assistit, com a mínim, al  85% de les hores del total de cada mòdul, ser apte de la memòria de pràctiques (i projecte educatiu a directores) i reunir les competències que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d’educador com a monitora/directora de lleure.

Fins quan puc esperar per fer les pràctiques o presentar la memòria de Monitores?

L’alumnat disposa d’un termini màxim de tres anys per finalitzar  la formació, a comptar des del dia que s’inicia el curs.

Fins quan puc esperar per fer les pràctiques o presentar la memòria de Directores?

L’alumnat disposa d’un termini màxim de cinc anys per finalitzar la formació, a comptar des del dia que s’inicia el curs.

Les pràctiques me les busca l’Escola?

No. L’alumne/a serà qui proposarà el centre de pràctiques amb la tutorització de l’Escola, atenent al que s’estableix a l’article 3 de l’Ordre BSF/192/2015, de 18 de juny

Quan puc presentar la memòria de pràctiques?

Hi ha 3 convocatòries l’any: 

 • 31 març obtenint el resultat el 30 de Maig
 • 30 setembre obtenint el resultat el 30 de Novembre
 • 31 desembre obtenint el resultat el 28 de Febrer

Quina documentació necessito per fer les pràctiques?

La documentació necessària per entregar ABANS de començar les pràctiques és:

 • Conveni de pràctiques amb l’entitat 
 • Acord de pràctiques 

La documentació necessària per entregar DESPRÉS de realitzar les pràctiques és:

 • Certificat de pràctiques
 • Memòria de pràctiques
 • Fotocòpia carnet de director/a de lleure que t’ha fet el seguiment

Quina documentació he d’adjuntar amb la memòria?

La documentació requerida és: la teva memòria en PDF; certificat de pràctiques signat i segellat original i en paper; fotocopia del carnet de director/a de lleure que ha certificat que ets apte

On he de fer arribar la memòria i tota la documentació?

La memòria en PDF a l’email forca@josepcarol.cat amb l’assumpte Nom i Cognoms i codi del curs. El certificat de pràctiques signat i segellat en paper, a la nostra seu del c/Mare de Déu del Pilar 16 08003 Barcelona

Quin és l’horari de l’Escola?

L’horari d’atenció al públic és:

 • Dilluns: 10h a 14h i de 16h a 19h 
 • Dimarts: 16h a 19h
 • Dimecres: 10h a 14h i de 16h a 19h
 • Dijous: 16h a 19h
 • Divendres i vigílies de festiu: 10h a 14h 

      Si tens consultes específiques: forca@josepcarol.cat / 932689111

Terrenys

Com fem el pagament?

 • Cal fer el pagament el dia que marca el contracte.
 • Al contracte hi trobareu el nº de compte per fer la transferència. 
 • Cal especificar el número de contracte i el terreny en el concepte de pagament.

Podem cancel·lar la reserva?

Sí. Es pot cancel·lar la reserva sempre i quan no s’hagi superat el marge de temps que marca el contracte: 20 dies abans de l’inici de l’estada. Qualsevol cancel·lació passats aquests dies implicarà la pèrdua de la bestreta. 

Qui demana els permisos?

 • La Fundació Escolta Josep Carol notifica a l’administració local l’estada del grup quan aquest realitza el pagament de la bestreta i retorna el contracte signat. 
 • La Fundació Escolta Josep Carol només tramita permís de foc pels campaments de primavera (Setmana Santa) i estiu. La resta de l’any, el grup ha de gestionar quest permís si el necessita.

Quan disposarem dels permisos? 

 • Aquests documents s’envien, aproximadament, un mes abans de l’inici de l’estada.

Com podem contactar amb les propietàries?

En el contracte hi trobareu el nom i el telèfon de contacte del propietari/a. 

Podem visitar el terreny abans de pagar? 

 • El contracte s’envia amb antelació per donar temps a visitar el terreny i gestionar dubtes previs al pagament.

Podem compartir el terreny? 

Els terrenys són d’ús exclusiu excepte si sou diferents grups d’un mateix agrupaments, esplai o centre educatiu. 

0
  0
  Cistella
  La teva cistella està buidaTornar a la botiga
  Skip to content