Esteu aquí

INFORMACIÓ SOBRE LA COVID-19

Tens dubtes sobre quin és el protocol davant la COVID-19? Ens el podeu demanar i t'enviarem la versió vigent segons Direcció General de Joventut.

ANULACIÓ DE L'ESTADA

Acampada es compromet a realitzar la devolució del 70% del pagament anticipat.

MOTIUS VÀLIDS PER A ANULAR L'ESTADA

Quan es detecti un contagi al vostre grup segons indicació sanitària.

Si la zona on resideix el grup o bé la zona on es realitza l'estada hi ha restriccions de mobilitat o altres indicacions sanitàries que impedeixin els desplaçaments.

MOTIUS NO VÀLIDS PER A ANULAR L'ESTADA

Quan no hi ha cap cas de contagi al grup.

Quan es faci un aïllament de forma voluntària.                                                                                                                     

DEVOLUCIONS

Un cop sol·licitada la devolució i es confirmi el compliment dels punts anteriors, cada grup és responsable de fer-nos arribar la notificació d'anul·lació i el número de compte en un marge de 10 dies. Un cop passat aquest termini, no es retornarà la bestreta.

TERRENYS DISPONIBLES

Encara no sabeu on realitzar els campaments?

Des d'Acampada.org, us informem d'aquells terrenys que encara tenim disponibles, els seus preus i més. Tan sols heu d'entrar a la nostra pàgina web: https://www.josepcarol.cat/ca/acampada/terrenys o enviar-nos un correu amb els vostres dubtes a: [email protected].