Esteu aquí

Vas fer el curs de monitors o directors abans de setembre del 2013? Repassa aquesta informació!

Des de l'Escola FORCA us informem que, en el cas que tingueu feta la part lectiva del curs de Monitors d'activitats d'educació en el lleure - Caps d'unitat o el de Directors d'activitats d'educació en el lleure - Caps d'Agrupament  i encara no heu presentat la memòria i el certificat de pràctiques, teniu fins la convocatòria del dimarts 31/03/2015 per poder fer-ho. 

Qui s'ha de presentar abans del 31/03/2015? Tots els alumnes que van començar el curs de monitors/directors abans de l'1/09/2013.

A causa del canvi en l'ORDRE BFS/196/2013 que regula la normativa estatal sobre les certificacions i les qualificacions professionals, un cop passada aquesta convocatòria es perdrà qualsevol oportunitat per validar la part lectiva i el curs quedarà anul·lat.

Seguidament us fem un llistat recordatori del que cal presentar:

1.- Certificat de pràctiques omplert amb signatura original del director/ra que us ha aprovat les pràctiques i segell de l'entitat (original).
2.- Memòria impresa (un joc).
3.- Treball de recuperació d'hores, si s'escau (haver superat les hores permeses a la part lectiva).
4.- Només per Directors: projecte d'intervenció i tenir les hores de formació especialitzada realitzades/convalidades i aprovades (70h).

La manca de qualsevol d'aquests documents no permetrà accedir a la presentació de cap convocatòria.

Per a qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb l'Escola FORCA: forca@josepcarol.cat