Prevenció d’Abusos Sexuals Infantils

Els abusos sexuals infantils són una realitat que afecta infants i joves, i des de l’Escola FORCA volem formar les persones que fan intervenció educativa en prevenció, gestió i detecció de casos, contribuint a erradicar aquesta forma de maltractament. Des de la mirada de gènere, es treballaran diferents aspectes clau que han de permetre adquirir una mirada crítica i transformadora de l’acció educativa, per fer dels espais educatius llocs segurs i lliures de violències.

Els continguts dels nostres cursos es basen en:

  • Perspectiva de gènere i desigualtat socials
  • Violència masclista a l’adolescència
  • Prevenció i gestió de l’abús sexual infantil
  • Coeducació
  • Acció comunitària
  • Resolució de conflictes i mediació