Servei de Dinamització Juvenil Comunitària a Ciutat Vella

És un servei de dinamització i cohesió social al districte de Ciutat Vella, basat en la participació directa d’infants i joves en el seu entorn immediat, la promoció de l’autonomia i
l’autogestió (incloent el foment de l’associacionisme juvenil) i l’adquisició d’habilitats i
competències necessàries per tal d’exercir els seus drets com a ciutadans.

Aquest servei és una oportunitat per a promoure l’autogestió i la participació d’adolescents i joves del districte, acompanyant processos que tinguin lloc a partir de les seves motivacions i inquietuds i que puguin esdevenir-se aquells projectes, espais de trobada, d’intercanvi i reflexió o iniciatives que els i les joves vulguin desenvolupar.

També ha d’esdevenir un servei que abordi l’enfortiment dels vincles entre les entitats i serveis que duen a terme accions socioeducatives amb adolescents i joves, especialment en espais de treball comunitari del districte.

Ho fa possible:

  • Sandra González Fernández