Normativa

Les inscripcions a tots els cursos es tanquen en el moment que s’omplen totes les places. La plaça no quedarà confirmada fins que no es realitzi el pagament. Els pagaments s’han de fer efectius en un màxim de 10 dies naturals a partir del dia d’inscripció, en tot cas, 15 dies abans de l’inici del curs. El no compliment del termini del pagament implica la pèrdua de la plaça.

En cas de causar baixa del curs:

 • Si la baixa és prèvia als 7 dies naturals abans de l’inici el curs, implicarà la pèrdua de l’import de les despeses de gestió (15€).
 • Si la baixa és durant els 7 dies naturals abans de l’inici del curs, es perd el 50% de l’import.
 • d’inscrits que l’Escola consideri adient. En aquest cas es retornarà el 100% de l’import pagat.
 • Si el curs ha començat no es retornarà el pagament de la inscripció, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada.

L’Escola i/o el promotor es reserva el dret d’anul·lar o ajornar els cursos en cas de no arribar al mínim d’inscrits que l’Escola consideri adient. En aquest cas es retornarà el 100% de l’import pagat.

La llengua vehicular del curs serà el català. El curs de formació té una durada total de 310 hores i s’estructura en dues etapes: l’etapa lectiva i l’etapa de pràctiques. Les hores destinades a cada una de les etapes són de 150 hores de l’etapa lectiva, de les quals 100 hores es faran de manera presencial i 50 en modalitat a distància i 160 hores per l’etapa de pràctiques.

L’alumne/a serà qui proposarà el centre de pràctiques amb la tutorització de l’escola,  atenent al que s’estableix a l’article 3 de l’Ordre BSF/192/2015, de 18 de juny.

L’obtenció del títol de monitor/a del lleure implica haver obtingut una qualificació d’apte en les dues etapes del curs (lectiva i pràctiques), ser apte de la memòria de pràctiques, haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores del total d’hores de cada mòdul i reunir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d’educador com a monitor de lleure. L’alumnat disposa d’un termini màxim de tres anys per finalitzar la formació, a comptar des del dia que s’inicia el curs.

0
  0
  Cistella
  La teva cistella està buidaTornar a la botiga
  Ves al contingut