Transparència

La Fundació Escolta Josep Carol queda registrada al Registre de Fundacions de Catalunya l’any 1999, amb el número 1306. Es va regir pels estatuts fundacionals fins que l’any 2003 es va fer una revisió global. El 2010 i el 2012 es van fer altres revisions parcials dels estatuts, i actualment els estauts vigents responen a la darrera modificació duta a terme el 2016.

El Número d’Identificació Fiscal és G61679049

Els Informes de l’Auditoria i Comptes Anuals han estat auditats per Audit7.

Les memòries i els pressupostos anuals s’aproven pel Patronat de la Fundació Escolta Josep Carol.

Memòria d’activitats 2020-2021
Comptes auditats 2019-2020
Anàlisi de Balanç Social