Espai 3 ulls

L’Espai Tres Ulls és un equipament híbrid on es combina l’educació obligatòria de primària i secundària amb altres activitats de caire comunitari, adreçades a tot el veïnat de Trinitat Nova i el seu entorn, agafant com a protagonistes les propostes sorgides per part de les entitats i el veïnat, i ampliant l’horari d’obertura d’aquest equipament. El projecte vol fomentar la participació i construcció de propostes compartides, més que el mer consum d’activitats, i configurar un projecte innovador a tres nivells:

  1. Concretar les interrelacions entre la vessant educativa, cultural i comunitària com a estratègia de transformació d’una realitat social diversa
  2. Enfortir la dinamització comunitària i la participació del veïnat de Trinitat Nova a través dels seus equipaments.
  3. Disposar d’equipaments d’intersecció entre diverses comunitats i entre segments de població de diferents generacions, com a nova forma de concebre i dissenyar els programes i serveis públics.

La Fundació Escolta Josep Carol gestiona actualment el projecte de dinamització comunitària de l’Espai Tres Ulls, en el marc del Pla de Barris de la Trinitat Nova, conjuntament amb un equip multidisciplinar de professionals vinculats a l’Institut Escola Trinitat Nova.

Qui ho fa possible?

  • Cristina Mota
  • Albert Contat
  • Paula Trullols

Contacte: espai3ulls@gmail.com