Projectes educatius

Els serveis de la Fundació Escolta Josep Carol estan dedicats a l’educació d’infants i joves a partir d’activitats lúdiques i creatives, basades en la convivència amb els companys i les companyes i la interacció amb el medi social i natural. L’objectiu de la Fundació és oferir projectes de qualitat pedagògica que garanteixin la consolidació dels valors que es proposen des del moviment escolta laic i català. Aquests projectes estan pensats per a exarxarxar-se al territori, és per aquest motiu que treballem amb centres educatius, entitats socials i educatives, serveis, equipaments i projectes de caire comunitari.

Per tal de garantir la perspectiva de gènere i de prevenció de violències sexuals a la infància i adolescència (VV.SS), la Fundació ofereix formació contínua a totes les treballadores.